برای لوزان و چشمهای تو
       "صلح است میان کفر و اسلام
                              با ما تو هنوز در نبردی؟"
      پا نوشت:

        سعدی هم آینده را می دید و هم چشمان تو را ....

/ 1 نظر / 42 بازدید
عزیزمحمدی

درود بر بانو ، سیمین دانشور : من زن خلق شدم نه برای در حسرت یک بوسه ماندن ، برای خلق بوسه ای از جنس آرامش . من زن نشدم که هم خواب آدم های بی خواب شوم ، که برای خواب کسی رویا شوم . من زن شدم که در تنهایی ام حسرت آغوش عاشقانه را داشته باشم . زن شدم تا آغوشی در تنهایی عشقم باشم . روزت مبارک همیشه سبز و سلامت و شاد باشی ...