دیشب خواب پابان جهان را می دیدم

       چیزی مثل حرفهای فوکویاما

       مثل تخیلات دو هزار و دوازدهی هالیوود

       چیزی مثل ترس...

       در پیچ و تاب

       تب و تاب

      وحشت

     کشف نا خود آگاه من از زمانه

     سنگ قبر تو بود

     راست می گفت بیچاره

     روحم را می گویم

     امروز پایان جهان است

     روزی که تو رفته ای

      چهار سال است که جهانم به پایان آمده

      نمی دانم

     من در رستاخیزم یا تو؟

     چیزی مثل ترس

     وحشت

    کشف ناخودآگاه من از زمانه

    سنگ قبر تو بود

××××××××××××

برای دایی جان که امروز چهار سال قمری می شود که رفته است

/ 2 نظر / 34 بازدید
آزاده

«من در رستاخیزم یا تو؟» ..... «کشف ناخودآگاه من از زمانه سنگ قبر تو بود» این ۲ خط رو کاملا حس کردم.

علی رضا

خدای شان بیامرزاد ....... من بهتون پیامک دادما ، پاسخی ندادید ولی .