راهی به سوی خدا نيست

                       آنجا فقط يک پرتگاه است

                                                           نيکوس کازانتازاکيس "سرگشته راه حق"

/ 4 نظر / 4 بازدید
goyande

خدا همانجاست در انتهای اين سقوط بی فرجام

mahsa

سلام/منم می تونم اين کارو بکنم آدم وسط راه پشيمون می شه نه!!!!!!

mirzaa-ghalamdoon

سلام ..... ببخشيد از تاخير..... راه رفتن بسوی خدا رفتنی نيست ...برگشتنيه..