خوش آمدی ای عشق 

           تو فاتح شدی و من کاشف 

              تو فاتح ای کلبه نمور 

            من کاشف این سرزمین غریب! 

        بی تو به کهکشانهای این دل راهم نبود 

            خوش آمدی چراغ راه 

/ 0 نظر / 62 بازدید