خدايا به من آرامشی عطا کن تا در کنار من آرام گيرند و فهمی که راضی باشم بر آنچه که  ارزانيم داشته ای و دانا بر آنچه دريغ شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خيلی I love you وكيلی07.gif10.gifيه ريزه  آرومم کن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
MINA

خدايی اين يه جمله بعضی وقتها خيلی آدمو آروم ميکنه!!...پيش منم بيا.