ملاصدرا مي گويد: خداوند بي نهايت است و لامکان و بي زمان اما به قدر فهم تو کوچک مي شود و به قدر نياز تو فرود مي آيد و به قدر آرزوي تو گسترده مي شود و به قدر ايمان تو کارگشا مي شود

/ 1 نظر / 10 بازدید
مصطفی

اينها نشانه های عظمت و بزرگی خداست اگر بينا باشيم