این ژست با آدرس https://www.facebook.com/mahsa.motahar/posts/10204514535876489 در فیس بوک درج شده 

برای Aisan Maghsoudi به بهانه روز زن :
نوشته بودی " دلتنگ زنانگی ام شدم که در دنیای مردانه ام گم شده ." و عجیب است در این فاصله دور من و تو در یک روز یک حرف را می زنیم. چند روز پیش درباره انتخابهایمان حرف زدیم اینکه در نهایت اقتدار و لوکس بودن باید برگزینیم زنانه تر زندگی کنیم. عزیز دلم دیروز حال خوشی نداشتم و مطلبی را نوشتم که خیلی اتفاقهای عجیبی را برایم رقم زد. همین انتخابهای لوکس مقتدرانه حال مرا خوب کرد اینبار این انتخابها دوستانی بودند که با پیامها و ایمیلها و تلفنهاشون حال منو بهتر کردن :
Venus Saboktakin عاشقانه من رو نفسش خطاب می کنه و می پ
ذیره آن چیزی رو که هستم
دوستی از آن سر دنیا ایمیل می زند که پاشو بیا بریم توی کافه پاریسی بنشینیم و کمی غیبت کنیم، اون هم یک زن مقتدر و لوکسه مثل تو.
Shima Dadashi از سر دیگر دنیا نگران احوالم را می پرسد
علیرضا ریاضی :همبازی کودکی برایم می گوید که من هنوز برای او همان مهسای شیرین و شیطانم و این حال مرا خوب می کند.
Naime Hanafi خواهرانه زنگ می زند و اشکهایم را می شنود و می گوید من مطمئنم که از این گذرگاه به سلامت عبور می کنی
الدوز آقا زمانی : بیست و پنج سالست که این موقعها بغلم می کند و برایم معجزه می کند.
مجید عرفانیان : برایم از قد بلندی و اینکه قدرتمندی ادا نیست و جزئی از خمیره ام است می گوید، ذهنم را حکمران بدن و روحم خطاب می کند.
Raheleh Niknam برایم می نویسد :" زمان تغییره و تغییر باکمی رنج همراهه اما نتیجه ش روشنه
بهترازمن میدونی که هرچیزی دردلش متضادش روداره
این روزا هم میگذرن ومن ازهمیشه عاشق تر توام با اون موهات و لاکای قشنگت" و عاشقانه حمایتم می کند .
Hamid Khalili Panah با تمام توانش می خواهد برایم روزهای خوش درست کند.
Saeedeh Shamsiani از نترسیدن در مواجهه با شرایط جدید با صدای آرام برایم می گوید چرا که در انتخابش در آرایشگاه زنانه به سر می برد تا زیباییش را به رخ بکشد.
و خیلیهای دیگر که در پیامهایشان با من و تو همنوا شده اند و از خستگیشان و حسرت زنانگیشان گفته اند و از حمایتهایی که می شوند.
عزیزم تو هم اینها را داریٰ، اینها همان انتخابهای لوکس مقتدرانه ماست. همان دنیای زیباییست که خدا نصیبمان کرده دوستانی که به لطف این روزگار جنسیتشان مهم نیست انسانیتشان با تو سخن می گوید. این از مواهب این روزگار است روزگار کم رنگ شدن زنانگی به آن معنا که من و تو می شناسیمش.شاید زنانگی در این عصر معنای دیگری گرفته، شاید رسالت ما معنی کردن دوباره این حس باشد،شاید زنانگی در عصر ما یعنی همین اقتدار و بلند بودن و وسیع بودن و گاهی از خستگی مثل وقتی که کمرت را کش و قوس می دهی و ترق و توروق می کند خطی نوشتن. ولی ما دوباره همان خواهیم بود، شاید زنانگی یعنی همان که تو گفتی انتخاب سادگی در عین اینکه خودمان قادر به خلق و اداره پیچیدگیهای عجیب هستیم. شاید بودن در کنار مردانی است که گاه زیر خشونت این دنیا کمر خم می کنند و تو به عنوان یک زن باید تیمار داریشان کنی چون روح تو برای این کار معنا شده. همین چند وقت پیش در جایی همکارانم از خستگی روی زمین و در شرایط نا مساعد خوابشان برده بود، همه مردانی قدرتمند و با اراده این اوج انتخاب مقتدرانه من در معنای جدید زنانگی است که برایشان روانداز بیاورم، و حواسم بهشان باشد. این اوج معنای جدید زنانگی است که در جایی که همکارانت خسته و ناامید می شوند گاهی بایک نگاه مهربان و کلامی دوستانه روحیه ای دوباره به هم تیمیهایت تزریق کنی.شاید این اوج معنای جدید زنانگی است که بایستی و سینه سپر کنی و بجنگی. که مهربانانه قربان صدقه دوستانت بروی.باید خارج از چهارچوبهای گذشته عشق بورزی و از گوهر مادری ات برای ساختن فضایی بهتر برای همه استفاده کنی. عزیز دلم باید بنشینیم و مقتدرانه انتخاب کنیم، و شکل جدید زنانگی را معنا کنیم و بسازیم. همیشه اینجا هستم، کنار تو و بدان خیلیهای دیگر در این معنی عمیق انسانی با ما هستند. خارج از رنگ جنسیت قدرتمند و طنازمان .
دوستت دارم
×××××××××××××××××
در ضمن این متن سپاس تلویحی بود از همه آنهایی که با زنگها و پیامها و حمایتهایشان حالم را بهتر کرده اند و میکنند. سپاس و شکر بودنشان
دعوتهای رسیده تا به این لحظه : داخله تقریبا همه شهرهاٰ خارجه :برلین و جنگلهاش،پاریس، آمستردام،دورتموند، هامبورگ،دوبی، استانبول حالا کجا برم ؟

/ 0 نظر / 33 بازدید