به زودی up date ميكنم يه سفر يزدی رفتم  با كلی تجربه های خوب01.gif

**************************************

فعلا اينو داشته باشيد 18.gif14.gif03.gif05.gif04.gif13.gif

It's not difficult. To make a woman happy you only need to be
  1. a friend
 2. a companion
3. a lover
  4. a brother
  5. a father
  6. a master
  7. a chef
  8. an electrician
  9. a carpenter
  10. a plumber
  11. a mechanic
  12. a decorator
  13. a stylist
  14. a sexologist
  15. gynecologist
  16. a psychologist
  18. a psychiatrist
  19. a healer
  20. a good listener
  21. an organizer
  22. a good father
  23. very clean
  24. sympathetic
  25. athletic
  26. warm
  27. attentive
  28. gallant
  29. intelligent
  30. funny
  31. creative
  32. tender
 33. strong
  34. understanding
  35. tolerant
  36. prudent
  37. ambitious
  38. capable
  39. courageous
  40. determined
  41. true
  42. dependable
  43. passionate

  WITHOUT FORGETTING TO 

  44. give her compliments regularly
 45. love shopping
  46. be honest
  47. be very rich
 48. not stress he out
  49. not look at other girls

 AND AT THE SAME TIME, YOU MUST ALSO 

  50. give her lots of attention, but expect little yourself
  51. give her lots of time, especially time for herself
  52. give her lots of space, never worrying about where she goes

  IT IS VERY IMPORTANT 

  53. to never forget 
  * birthdays
  * anniversaries
  * arrangements she makes  Unfortunately, even if you keep to all these rules, her happiness is
not  guaranteed.


  TO MAKE A MAN HAPPY 

  1. Sh*g him
  2. Leave him in peace !
 
 
/ 1 نظر / 11 بازدید
maryam

گسترده اپديت کن ديگه ...