گاه ماغ می کشد

                    گاه بر سینه می کوبد

                              حسین دوباره شهید شد

                    در پای گوساله سامری قربانیش کردند

                   اینجا نه نینوا که ایران  است

                   مردمش در پس لرزه های خرافات می لرزند

                         ضریح طلا را زیارت می کنند 

                    و دخترکان دبستانی در لهیب جهالتشان زنده به گور می شوند

                  حسین دوباره تنهاست

                        آنگاه که سینه چاک می کنند برای گوساله سامری

                        کدام یاریگر چشمان خونبار پدری را یاری کرد در پس لرزه های خرافات

                         موسی کجایی

                                    ضریح سامری حسین را به مقتل می برد

                   حسین دوباره قربانی شد

                 و در ورزقان تنها ماند

                      

                     

                    

/ 0 نظر / 30 بازدید