پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

به توان تو

           این روزها                این لحظه ها                    تکثیر می شوی                      کنار هر سلولم تویی                            با تو به توان می رسم
/ 2 نظر / 36 بازدید