پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

        و من زنم               و تنم                  از تمام رودخانه های وطنم                                         بیگانه است        آفتاب بی واسطه بر من نتابیده                      ماهتاب ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 31 بازدید