پست های ارسال شده در آبان سال 1392

          دهان لحظه هایم گس است                         ای کاش                                  رسیده بودی  
/ 2 نظر / 34 بازدید