پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

                       همه چیز جایی در عمق من خشکیده است                                نم بارانی                                        گاهی                                               چک چک چک چک                            تکه تکه می شود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 36 بازدید
          شعارهای ناب                       شعر های تکراری                   این روزها شاعر ناب شعرهای تکراریم       حس غریب تهی بودن               بی هیچ غمی، بی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید