پست های ارسال شده در آدر سال 1391

                 گاه ماغ می کشد                     گاه بر سینه می کوبد                               حسین دوباره شهید شد                     در پای گوساله سامری قربانیش کردند                    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
           تلاطم نا خوانده                    خوش آمدی                           عنکبوتها را کنار بزن                                    این تارها برای تو تنیده نشده بود                 من اسیر تار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید

باباطاهر گونه

            امیدم آنکه اینها را بخوانی                                              کنار قاب چشمانم بمانی         تو و این تکه های دل ،شکسته                                             بچسبانش به هم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید