پست های ارسال شده در تیر سال 1391

       حس بدیست       دلت تنگ شده باشد        دلت صدای یک دوست را بخواهد        و سهمت فقط این باشد       بببببببببببووووققققققق بببببببببوووووووووققققققق       ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید