پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

       هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                                                             ثبت است بر جریده عالم دوام ما   نام معلم عشق من ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 28 بازدید