پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

منی که لفظ شراب از کتاب می شستم                                                      زمانه کاتب دکان می فروشم کرد ************** برای ١۵ روز غذا درست کردم ************* دلم برایت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 29 بازدید