پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

              مصر،تونس،الجزایر، عمان،یمن،اردن ....              پیر استعمار پشت کرده به نوکران              وقت رفتن مزدور رسیده بود              مردم بهانه بازنشستگیشان شدند ! ادامه مطلب
/ 4 نظر / 31 بازدید