پست های ارسال شده در تیر سال 1388

کبریت را که زیر پول نفت بگیرم همه چیز می شود خاک سوخته نسل سوخته دل سوخته شوق سوخته عشق سوخته پدر سوخته ... سوخته * **************** *پاورقی: ... را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید
شناخت صنعت سرکارخانم مطهر   عرضه-خدماتی که ارایه می شود. تقاضا= خواسته ای است که باقدرت خرید حمایت می شود. نیاز= کمبود یافقدان حالتی یا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 26 بازدید