پست های ارسال شده در آبان سال 1387

"   تو از جنس آسمان از طراوت باران از لطافت ایمان و من کودک زمینی تو به مرکب نیایشهایت مرا هم به آسمان ببر
/ 7 نظر / 33 بازدید
خیس باران سرد پاییزم طراوتش معنا نکنید اینجا که هجوم خاکستریها آتش از زیر خاکسترم علم می کند برخواستنم بهانه نمی خواهد زرد می شوم  اینجا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 32 بازدید