پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

مدتها بود که اینقدر خودم نبودم ........................................................... فیلم انجمن شاعران مرده را چند وقت پیش دیدم ُاز اینکه نمی توانم آنطور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 31 بازدید