پست های ارسال شده در دی سال 1385

چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم                                                   که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش .......................................... فکر کنم اینو قبلا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 30 بازدید