اوج تلاش تو در مقابل هشدارهای من :

    توی لاک خودت می روی، چند روزی ساکتی، همین ...

    

/ 2 نظر / 35 بازدید
oihsjie

از لاکت بیا بیرون کوچولو..............زاله خواهرشو با 100 تومن های ملت چبوند تو ایوار و اون مردک دلقک ریش بلند هم رفت تو بیابونا از سگ ها و البته ننش عکس بگیره.............تو دیگه چرا رفتی تو لاک؟نکنه تو هم رانت خواری کوچولو؟

علی رضا

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما عدم ماست