یک ماه بعد

یک ماه می شود که دلم را خریده ای

دیروز از در خانه داخل شدم با یک بغل گل سرخ و داخل شدی با یک بغل دیگر گل سرخ

یک ماهگیمان بود

من در کنار تو متولد شدم و تو می گفتی که از نو آمده ای

یک ماهگیمان مبارک

/ 1 نظر / 13 بازدید