آدمک کثيف در چشمانم زل زده

می گويد دوستت دارم

هه

کاش به جای اين همه غرور

               کمی حرف زدن آدمکها را ياد می گرفتی

**********

کنارم که ميشينی با آن ريشهای نزده ات

                 و هيات مردانه ات

                                       و تسبيحی که  مرا به حسادت وا می دارد

                                                              نفس کشيدن هم يادم ميرود

                                              از رانندگيم خرده مگير

********

اين روزها به هر سو که می نگرم

من را می بيننم

من اين روزها در هوای تنفسش تو را استنشاق می کند

********

ساکت

عزيزم دهانت را ببند

می خواهم تصويرت را برای هميشه پشت پلکهايم نقاشی کنم

با دهان باز سخت است

پلکهايم گنجايش حرفهايت را ندارند

****** 

زيباترين منظره عمرم بود

آنگاه که برق حسادت در چشمانت درخشيد

******

کودک مردم! (mardam)

پيراهن نوت مبارک

******

 

 

 

/ 6 نظر / 10 بازدید
MINA

... اين آخرشو نفهميدم مهسا : کودک مردم...!؟!

معجزه

راستش من خيلی سر در نياوردم

مه

مينا جون يعنی ای مرد من که به کودکان شبيه هستی

shima

سلام.بابا تيریپ لاو!!!راستی خوبی مهسا؟زنده ای ايشالا.راستی مبارکه.کی ايشالا شيرينيشو ميخوريم؟

نوشی

سلام... بذارين يه کمی بيشتر با هم آشنا بشيم. باشه؟

پسرتنها

سلام . قشنگ بودند . اين تيکه حرفهای نوستالژيک !