من خلم؟

نه به خدا فقط به خودم قول دادم در گير و دار هيچ چيز نباشم انرژی احساساتم را

همانطور که هست بپذيرم ديشب برف ميباريد و من حتی طاقت نياوردم لباس مناسب

تنم کنم ماشين و مامانم را برداشتم رفتم کوچه باغهای پونک (امامزاده عينعلی

زينعيلی) خيلی خونسرد ماشن را خاموش کردم با دامن و بلوزی که تنم بود و دمپايی رو

فرشی رفتم توی سکوت برفها از ساعت ۱۱ تا ۱۲ قدم زدم / برف خوردم / توی برفها غلط

زدم و خدا را شکر کردم که می تونم از اين زيبايی لذت ببرم بعد هم توی مه /توی ا

توبان پارک وی رانندگی کردم در حاليکه شيشه ها پايين بود .

خوب امروز هم سرما خوردم 04.gif 

حالا به قول مامانم من خلم ؟ يه تختم کمه؟

***********

آبشار می خواند

 چون رها شوم

      ترانه ام را خواهم يافت

                                  ُ رابين رادات تاگورُ

/ 10 نظر / 10 بازدید
salman

سلام/ مطالب شمارو خوندم. مطلب تازه ی شما احساس قرارگرفتن شما در آن فضا را خوب القا ميکرد.

miracle

يه خورده هوش و حواسم چيزه خوبيه ها. بچه مگه مجبوری با دمپايی تو برف راه بری p:

mahsa

به به می خوای ببرمت امين آباد/البته منم از برف لذت بردم اما نه اين طوری/عيب نداره خوب می شی.

aisan

فقط دارم فکر می کنم آخه مهسا اونجا هم خوردن را فراموش نکردی احسنت معلومه حالت خوب بوده!

آمیرزا قلمدون

سلام ....آخه وقتی به روزم ميکنی چرا خبر نميدی؟؟؟؟ پست قبليت هم قشنگ بود....دستت درست .....اين سرمايی هم که خوردی نوش جونت!!!!!!

mirak

سلام خوشحالم میکنیدکه به من سری بزنيد وبلاگت فوق العاده است.بسيار بسيار لذت برد بادرودوبدرود

deako

من از تو بدترم چون پا برهنه رو برفها دويدم.

مصطفی (یزد - میبد - فیروزآباد)

با سلام من مصطفی هستم وبلاگ خوب و جالبی داری موفق باشی به من هم سری بزن یا دگاری هم بذار یا علی خداحافظ

با سلام من مصطفی هستم یادم رفت ادرس وبلاگم رو بنویسم ٌٌٌٌٌٌٌWWW.FAQATAKS.BLOGFA.COM وبلاگ خوب و جالبی داری موفق باشی به من هم سری بزن یا دگاری هم بذار یا علی خداحافظ