هیچ

                   گاهی من  می مانم و یک حس تهی 

                                 دیوان هیچ شاعری 

                                           بیت هیچ عاشقی 

                                                  تعبیر من نیست

                   گویی پیش از من هرگز بشری این چنین آزموده نشده

                             چه تنهایی تلخیست وقتی تعبیر نمی شوم

                                    چه حس هیچیست وقتی به کلام نمی آیم 

                       هیچ

                                      

               

/ 2 نظر / 26 بازدید
مریم

[گل]

بهار

رفیق دلتنگتم...