پیکسل

      تمام سهم من از تو 

           چند نقطه نورانیست 

                از این پهلو به آن پهلو فرجی نیست 

            تمامشان را ورق زدم 

                     دیشب میان خوابهایم نبودی 

                           حالا من و این دلتنگی عجیب 

                      خیره به همان نقطه های نورانی 

                گرمای دستانت..... 

                     عطر آغوشت ....

                               را می بافیم 

                        لعنت به برق 

                            می رود و من دوباره 

                                 می مانم بی تو 

                                    قبلترها خوبتر بود 

                                          عاشقان دنیا تو را روی کاغذ چاپ می کردند 

                                                 وهیچ چیز آن چشمها را میان قاب خاموش نمی کرد

                                     عزیز دلم 

                                     سری به خوابهایم بزن

/ 0 نظر / 33 بازدید