دلتنگی یعنی 

        تو اینجلیی در برابر چشمانم و من انگار قرنهاست که ندیدمت بی تاب 

   دلتنگی یعنی 

       دستهایت را گرفته ام ولی انگار گرمای دستت سالهاست که پوستم را لمس نکرده 

   دلتنگی یعنی 

     صدای تو می آید و من انگار نغمه دلنشینش را روزهاست که نشنیده ام 

    دلتنگی یعنی 

    عجیب است آنچه با تو تجربه می کنم 

/ 0 نظر / 59 بازدید