عجب حکایت شیرینی است، ترا به خواب دیدنهای گاه وبیگاه 

         عجب روایت تلخیست این جاده یک طرفه 

         عجب جمال توست که تسخیر می کند تمام فضای چشمم را 

/ 1 نظر / 41 بازدید