باباطاهر گونه

            امیدم آنکه اینها را بخوانی

                                             کنار قاب چشمانم بمانی

        تو و این تکه های دل ،شکسته

                                            بچسبانش به هم گر می توانی

*********************

      میان چشم تو آهسته اومد

                                       نگاه سالیان خسته اومد 

     همان لبخند آن روزت عزیزم

                                      کلید این دل دربسته اومد

**********************

   کجا بودی همه ماه و همه  سال

                                    دلم هر روز داره می زنه بال 

   نصیحت هم نمی آید به گوشش

                                    به چشمون قشنگت خورده این فال

*********************

    دلم پوسیده از بس دیر کردی

                                   دو زلفون سیاهم پیر کردی

  نفهمیدم دلت با دیگری بود

                                خیال کردم ترافیک گیر کردی

 ********************************

  اینها شاید برای توست ! دوباره بخوانشان

 

 

 

                      

                                      

/ 2 نظر / 32 بازدید
وحید صمدی

بسیار قلم زیبایی داری استاد مخصوصا خیال کردم ترافیک گیر کردی