عزیز بوسه های هفت سالگی

       هفت عدد مفدسی است و من هفت سال می شود که عید به عبد قلبم را

      می گشایمٰ زخمها همان زخمهاست عمیق تر و عفونی تر . عزیز بوسه هایم

       شاید باید رفت و این زخمها را جای دیگری شست. آنقدر پایشان گریه کرده ایم

       که اشکم دیگر نمی آید. قرار ما این نبود قرار ما شکوفه و طراوت بود. قرار ما حضور

       و لبخند بود.

       شاید خوب است که نه اینحا را می خوانی و نه اینها را می فهمی. برای من خوب

       استواز همان روز که مردم خوب بود ، یادت هست به گورستان رفتیم و مرا به خاک

       سپردیم. دسته گلی هم آورده بودی و من چشم انتظار دم مسیخاییت به تقدس

       هفت نشستم. جنازه ام را کشاندم و بر روی صورت رنگ پریده بی روحم با خون

       زخمهایم لب خندان کشیدم. عزیزم هنوز برای من به تقدس هفت می مانی

      هر چقدر هم اشتباه کرده باشم. من از تو چیزی را می خواستم که نبودی و مرا

     ببخش به تمام زنانگی فراموش شده ام ببخش. به پیچ و تاب موهای پریشان تر

      از روحم ببخش و باور کن هنوز عزیز بوسه های هفت سالگی شیرین ترین رویای

     من هستی. اما دیگر رمقی برای رویا دیدن ندارم و از آن بدتر امیدی به بیداری از

     این کابوس مرگ. من امیدم را مدتهاست که گم کرده ام. جایی میان هیاهوهای

     انتظار در یکی از دست اندازهای پیچ قبلی افتاد و گم شد و صورتم بر جاده کشیده

    شد. تنها ماندم در التهاب و دغدغه و زنانگیم پرکشید. حالا منم و تو و جنازه ای که

   دم مسیحایی می طلبد خوب است که اینجا را نمی خوانی و اینها را نمی فهمی.

    به جان عزیزت حتی برای سوگند خوردن هم رمقی ندارم. و نه برای لبخند.منحط

     شده ام . به باد رفته ام از یاد رفته ام حتی دیگر خودم را به یاد نمی آورم.آن دخترک

     شاد و زیبا و خندان انگار جایی بود آن دور دستها انگار من نبود . عزیز هفت سالگی

     قرار ما این نبود مرا ببخش اگر عهد شکسته ام. برای ماندن بر سر عهد باید منی

    باشد این من در انتظار شادیهای کوچک دود شد. شعله ای باید تا دوباره گر بگیرم

    بشوم همان شادمانه بی دلیل، شادمانه بی دل ، شادمانه بی قرار تو.

     تو هنوز حاکم این خموده از یاد رفته ای، اما این جنازه حتی رمق سوگند خوردن

     ندارد.یادم به خیر روزگار با من خوب نبود بر سر سنگ مزارم بنویس از انتظار جان

     نداد، جانی نمانده بود که بدهد.

/ 1 نظر / 36 بازدید
باداب سورت

درود مه جان در صورت صلاحدید در جهت رشد گردشگری کشور لینک منطقه نمونه گردشگری باداب سورت را در سایت وزینتان درج نمایید. با تشکر فراوان http://www.BadabSoort.com