.

/ 3 نظر / 10 بازدید

نقطه ته خط

رويا

گرچه نقطه ته خط ملازمه با شروع خط بعد نداره اما خدا رو شکر که لزوما به معنای خاتمه هم نیست. نگاه کردن کاملا از اراده میاد اما نزدیک شدن گاها بی اراده هم صورت میگیره پس خوشا دور ماندن و با اراده نگاه کردن! عزت زیاد