اینو دیروز یه جایی خوندم خیلی دلمو لرزوند خیلی زیبا بودٰ،شاعرش نمی دونم کیه!

       رویا می دیدم

       شده بودم بزرگ علوی

       می خواستم از چشمایت بنویسم

×××××××××××××××××××××××

      من نوشت :

         امتحان سختیست

         از آن روز که چشمهایت را دیده ام

         همه چشمهای دنیا به رنگ چشمهای تو مانند شده اند

         حالا من با چشمهای تو محاصره شده ام

            چشمهایت!

        

/ 0 نظر / 31 بازدید