شعر می شوی و می چکی از چشمهایم 

                        زائیده می شوی از ترکهای لبم

             ترک تو نشسته بودم در ترک تازیهای خیال

            به ترکهای شوره زار...

          ترک ترک شده ام از ترکهای تو ...

          لبهایم

         به خون افتاده اند از ترنم نامت

        ذکر برداشته ام

        ترک...ترک...ترک...

        

         

          

/ 2 نظر / 38 بازدید
داورپناه

:-)

علی رضا

درود بر شما . منظورتون رو به درستی درنیافتم ...