چرا ما به همه چیز می خندیم ؟
   نمی دانم توهم توطده در این راستا درست است یا نه اما امروز روی یکی از والها     تصویری از یک خانم دیدم که مثل مردان کله کلی داشت و زیرش نوشته بود دختر دکتر  شریعتی !خیلی دوست دارم بدانم آیا مردم دیگر دنیا هم مثل ما همه چیز را لوث می کنند و حتی به اندیشمندانشان می خندند!و از آن جاهلانه تر اینکه تمام جمله های خوب دنیا یا باید از دهان دکتر شریعتی بیرون آمده باشد و یا کوروش کبیر که یا للعجب پس از این همه کتابسوزی و انهدام تاریخ چگونه به ما رسیده است .من از روزی می ترسم که کوروش کبیر که اکنون عزیز و حکیم شده است نیز چون دکتر شریعتی مضحکه شود . نمی دانم شاید این از تقدس زدگی ماست چرا که ملت افراط و تفریط یا بت می سازد و می پرستد یا بر زیر پایش لگد مال می کند . کاش کمی اعتدال در وجودمان بود و کمی اندیشه !کاش می فهمیدیم همه جملات حکیمانه و عارفانه نباید حتما از دهان آدمهای بزرگ بیرون بیاید تا مجبور نباشیم برای تقدس زدگی به سخره شان بگیریم .
کاش کمی می اندیشیدیم

/ 2 نظر / 33 بازدید
فروغ

کاش این متنت رو رسانه ای میکردی مهسا

هموطن

ازماست که بر ماست: http://www.imna.ir/vdcezx8p.jh8n7i9bbj.html حتی با اینکه عرزشی هست: http://www.ghadiany.ir/?p=14594 و نگاه دولت: http://jahannews.com/vdcew78w7jh8x7i.b9bj.html