در شوره زار ها

شتر می روید

در

دلم تو...!

**************

پاگشا ....

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
حمید

منتظر باش بزودی لاله های پاگشا مثل شقایق وحشی می روید و با تمام زیبای در یک شب تمام می شود.