و من زنم 

    محکوم به گریستنهای پنهان 

    محکوم به لبخندهای بغض آلود 

    محکوم به خوبم چیزی نیست 

    محکوم به تماشای تو تا ابد 

/ 0 نظر / 40 بازدید