شانه

باور نمی کنم هنوز

بعد از این همه سال و ماه، کسی بتواند قلبم را بفشارد.

عزیز دل هنوز خانه ات همینجاست و امان از آن چشمها

امان از آن دستهایت که می نوازد این ساز دل در هم فروریخته را

/ 0 نظر / 129 بازدید