بی تو نکره ام 

        زنی ، زنا" 

          با تنوین با ی فرقی نمی کند 

             تنها که باشی کسی تو را نمی شناسد 

        بی تو تنها ترینم 

     رها در این عالم 

      روزی به خاطر خواهی آورد 

      نگاه مشتاق زنی را که دزدیده نگاهت می کرد 

     شمعی که سیاهی دیوار یادگترش است 

         بی تو نکره ام 

         حتی برای خودم

/ 0 نظر / 63 بازدید