بیا بازی کنیم

    اسم تو باشد سلام

    اسم من خداحافظ

    اینطور که باشد

    رفتنت تلخ نیست

    آخرین بار  

    نامم را گفته ای

/ 2 نظر / 35 بازدید