یه وقتهایی با اینکه سنی ازت نگذشته آرزو می کنی کاش ده سال جوانتر بودم

/ 1 نظر / 35 بازدید
علی رضا

جوانی ، ستاره ایست که در آسمان عمر ، تنها یک بار میدرخشد . ژوبرت[اضطراب]