وقتی دلم برایت تنگ می شود تمام دنیا تبدیل به قوطی کبریت کوچکی می شود که باید خودم را توی آن جا کنم 

/ 0 نظر / 70 بازدید