درس امروز

   یا من یعطی الکثیر بالقلیل

   آب روی آتش بود !

   طوطیت نغمه سر داد ...

   شکر ....

***************

   تجربه بی زمانی

   بین الطلوعین !

   توقف محض

   یا من یعطی الکثیر بالقلیل

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
آزاده

زیبا بود