امروز شانه به شانه ام در خیابانهای پاریس قدم زدی

          باوفاترین دوست 

          هر صبح هر سفر

           با تو عاشق شدم

            با تو گریستم

            بسیار.....

            امروز دست در گردنم به کافه آمدی

            عطر قهوه در کافه های پاریس

             سیگاری بگیران یار همیشگیم

             با تو امروز نفسی عمیق ریه هایم را درد آلود کرد

              تو شانه به شانه ام درتمام زندگی آمده ای

              با تو شاعر شدم

                با تو گریسته ام بسیار

                 امروز دستت را دور گردنم حلقه کردی

                 "تنهایی" عزیز

                  گاهی مرا به حال خودم رها کن

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
علی رضا

به راستی که تنهایی بهترین دوست انسان است چه در پاریس و چه در تهران !

برده ولی آزاد

چنان درگیر چاله های پشت سر بودم که چاه پیش رو را ندیدم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تو که باشی سال ها یک فصلن نه خزان دلتنگی،نه سوز دل سردی،نه آتش بی مهری همه روزها با تو بهار عاشقیستـــــــــــ* خوشا آنانکه با گذر عمر پیر و با کهنه شدن عشق جوان می شوند. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تو که باشی سال ها یک فصلن نه خزان دلتنگی،نه سوز دل سردی،نه آتش بی مهری همه روزها با تو بهار عاشقیستـــــــــــ* [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] تقدیم شما از هر آنچه نیکی ست.متشکرم از حضورتون عزیز