فقط من باشم و تو
    نه فقط تو باشی
   و من یک نگاه ساده هم که باشم
   یک نگاه سرسری هم که باشم 
   از سرم زیاد است

/ 0 نظر / 37 بازدید