ماه ناموزون

خدا در خیال  کودک

 

 می گویند خدا در بلندیها زندگی میکند

اما اگر به فراز کاجها نظر کنی خدای مارا نخواهی دید

چرا؟

 

واگر ژرفای کوهها را جستجو کنی هرگز او را در طلا نخواهی دید

اگرچه او انوار با شکوهی دارد

 

خدا چقدر مهربان است

 او پرده ای از زمین و بهشت را در مقابل چهره خود نگاه داشته است

مانند رازی که به خاطر عشق پنهان میکنند و بر زبان نمی آورند

 

 

با اینحال من هنوز آغوش گرم او را احساس می کنم

که با شعف از میان تمام آنچه آفریده استو از میان تمام دیدنیها و شنیدنیها

 مرا به درون می کشد

 

چنانکه گویی مادر مهربانم

نيمه شب بوسه هایش را بر پلکهای بسته من می نشاند

ومرا نیمه بیدار می کند و می پرسد

"عزیزکم حدس بزن چه کسی تورا در میان تاریکی بوسیده است؟"

 

الیزابت برت برونینگ

******************************************

A CHILD’S THOUGHT OF GOD

 

They say that God lives very high !

But if you look above the pines

You cannot see our God. And why?

 

And if you dig down in the mines

You never see Him in the gold,

Though from Him all that’s glory shines

God is so good ,He wears  a fold

Of heaven and earth across His face

Like secret kept ,for love ,untold.

 

But still I feel that His embrace

Slides down by thrills,through all things made,

Through sight  and sound of every place:

 

As if my tender mother laid

On my shut lids,her kisses ‘ pressure,

Half waking me at night ; and said

“Who kiss you through the dark, dear guesser”

 

 

 Elizabeth Barrett Browning

 

*************************************************

مشروط شدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*************************************************

با خودم عهد کرده بودم هیشکی رو نیارم !!!!!!!!!!!

من= هیشکی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هزار بار گفتم آخه عزیز من اول فکر کن بعد حرف بزن اگه خودمو زدم به اون راه که یادم نرفته که ...

خیلی دلم شکست L

************************************************

دادگاه ؟ گیریم اینجا ما ازت گذشتیم چه جوری می خوای اون دنیا جواب بدی

نمی تونم ببخشمت خیلی بد کردی به حق  ما شیش تا

ولی میگن برای اینکه راحت شم باید ببخشمت !!!

خوب هیچکس جای من نیست که ...

بی خیال

منم به یکی دیگه مدام میگم لنگش کن

این به اون در

***********************************************

کسی تا حالا وسط  کویر شکوفه دیده اونهم وسط بهمن ماه

تو پست بعدی بیشتر توضیح می دم

************************************************

ظاهرا خیلی چرت گفتم ببخشید.

 

نوشته شده در ۱۳۸٢/۱٢/۳ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |