ماه ناموزون

 

 

نه گلی می چینم

         نه گلابی می گیرم

             چشم به قرآن می دوزم و کلمات رقص کنان روحم را و روحت را در بر می گیرند

 کسی در دوردست زمزمه می کند و من رغب عن سنتی لیس منی

نه گلی می چینم

              نه گلابی می آورم

               این صدای قلبم است تپنده و پر اضطراب به دیوار می کوبد یا به در نمی دانم ؟

کسی در دور دست زمزمه می کند یک شاخه گل

نه گلی می چینم

            نه گلابی می گیرم

               از اعماق وجودم دعا می جوش دپنداری درهای آسمان لحظه ای گشوده می شوند.

کسی در دور دست زمزمه می کند و یغنیکم من فضله

نه گلی می چینم

           نه گلابی می آورم

           دو روح می رقصند،صدای آوازمان می آید،و دستان تو لرزان آیه ای را نشانم میدهند

کسی در دور دست زمزمه می کند...

نه گلی می چینم

            نه گلابی می گیرم

            بی اجازه وارد گلستان روحت می شوم

کسی همین جا فریاد می زند بله!

 

                                                                                              5/7/1384

_______________________________________________________

مثل لحظه ای که امتحان سختی داری ورقه جلو رویت است اما اجازه برگرداندن آن را نداری سرخ میشوی و داغ.

 

نوشته شده در ۱۳۸٤/٧/٦ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |