ماه ناموزون

چادر به سر می کشم

                           ببینمت

                                    می گویی ومی خندی

                                           رو میگیرم

                                                    نمی خواهم نگاه متهمم را ببینی

 

 

****************

خانم دوباره شعر هایتان را.....

 دوستت دارم به اندازه....

می لرزم در برابر وحشی ترین هیات منصفه دنیا

پرانتز باز چشمهایت

کلمه ها شورش کرده اند

 اتهامشان سنگین است

دوستت دارم به اندازه....

و حکم نهایی!!

خانم ! مخاطب شعرهایتان که من نیستم؟!

*************

  به زباله های فکرم سری زدم

آنجا هم نبودی!!!!

 ************      

خب !

بپذیریم که زن هستیم و خداوند ما را آفرید تا نوید بخش مهربانی عطوفت و لطافت باشیم و این سه یعنی مقدمه ای بر عشق و ما را آفرید تا خروشان و خشمگین باشیم نه بدان سان که مردان خشمگین می شوند خشم ما در عین اینکه کوبنده است حمایت نیز در خود نهفته دارد زیرا ما جلوه ای از ناز معشوقیم و رسالت ما یاد آوری او و دمیدن روح او در زندگانی است و بدا به روزی که زنی رسالت خود را فراموش کند چون مردان خشمگین شود و چون آنان شاد گردد و تعادل دنیای اطراف خود را بر هم زند زیرا زن ومرد مکمل یکدیگرند.خشم توام با ناز مکمل خشم ویران کننده است عطوفت و لطافت زنانه مکمل مهربانی مردانه است

*************

ای عزیز ندانم که عشق خالق گویم ویا عشق مخلوق.عشقها سه گونه آمد.اما هر عشقی درجات مختلف دارد:

عشقی صغیر است/ و عشقی کبیر/ و عشقی میانه. عشق صغیر عشق ماست با خدای تعالی و عشق کبیر عشق خداست با بندگان خود عشق میانه دریغا نمیارم گفتن که بس مختصر فهم آمده ایم!

______________________________________

*تمهیدات عین القضاه

 

 

نوشته شده در ۱۳۸۳/٢/۱٧ساعت ٢:٠۱ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |