ماه ناموزون

من در حيرتم از اين نور که پس از ۱۴۰۰ سال هنوز از پس اين همه انحرافات و به بيراهه کشاندنها هنوز دل  ميبرد چه عظمتی داشته اين حادثه که هنوز که هنوز است دلت را اين شور می سوزاند.

امروز بازار بودم مردم آنچنان گريه ميکردند که گويی عزيزی را دقايقی پيش از دست داده اند اين مرد کيست که به هر کس به قدر ظرفش آب حيات ميدهد و من چون کوزه ای سرگردان که جز قسمت يکروزه ای گنجايش ندارم دور می زدم .به راستی که ان الحسين مصباح الهدی و سفينه النجاه * و حسين مظلوم نبود که مظلوم جاهل است و جهل در او راه نداشت و مظلوم بر اقامه حق خود ناتوان است و حسين خود مظهر حق بود و حسين شادی آفرين است همچون پدرش که نباء عظيم** نام گرفت .

چند جمله از امام حسين (ع):

به راستی که مغرور فرزند مغرور بين دو مسال پافشاری کرد ! بين آزادی و ذلت و دور باد از ما خواری و خدا و رسولش آنرا برای ما نمی خواهند.

من به قصد ددمنشی و يا خود پسندی و فساد و ظلم از شهر خود خارج نشدم و همانا خارج شدم در طلب اصلاح امت جدم محمد و می خواهم به نيکی راهبری کنم و از بدی باز دارم .پيشانی نوشت مرگ بر آدميزاده چون رد پای گردنبند است بر گردنزن جوان و می بينم بند بند بدنم را که بر تيرهای بيابانهای ميان نينوا و کربلا قطعه قطعه می شوند و از پيشانی نوشت گريزی نيست.

به ياد نماز افتادم  خداوند تو را از به ياد آورندگان خود قرار دهد.

آنچه بر سر من آمد گواراست چرا که خود خداست

خدايا تو پشتيبان من در هر مشکلی و اميد من در هر سختی هستی و تو ياری دهنده من هستی در هر امری که بر من نازل شده .چه بسا غمهايی که غلب در آن به لرزه در می آيدو در آن چاره جويی راهی نمی برد و دوست روی بر ميگرداندو ذشمن شماتت  ميکند آنرا به در گاه تو پيش آوردم و نرد تو شکايت کردم و من تنها به تو رو کردم و تو آنرا با فضلت دور گردانيدی و با عطايت گشايش دادی پس تو صاحب هر نعمتی و نهايت هر آرزويی و تمام نيکی ها از آن توست.

من بر اين قوم که به خاطر من آتش وارد می شوند می گريم .

آيا ياری دهنده ای هست که مارا ياری دهد؟آيا کسی هست که از همه چيز خود در راه ما بگذرد و آيا بين ما يگانه پرستس هست که از خدا بترسد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*همانا حسين چراغ هدايت و کشتی نجات است

** يکی از القاب حضرت علی‌(ع) به معنی خبر خوش بزگ

 

نوشته شده در ۱۳۸٢/۱٢/۱٢ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |